Akryloamid w żywności Akryloamid powstaje w żywności w wyniku wieloetapowej reakcji Maillarda zachodzącej pomiędzy naturalnymi składnikami żywności – asparaginą i cukrami redukującymi. Występuje zatem w każdym produkcie i potrawie, które zawierają białka i węglowodany i są w czasie produkcji/sporządzania poddawane temperaturze powyżej 120 st. C. Głównym źródłem akryloamidu w diecie człowieka są przede wszystkim produkty…